Aralar (Es'ler)

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına

 

Hamparsumda aralar (es'ler) için kullanılan imler, değerler için kullanılanların aynıdır. Ama bunlar yukarıya değil, notalarla aynı sıraya, onların yanına yazılır.  Bunun için kul­la­nı­lan tuşlar da değer tuşlarının benzeridir : Yalnızca Ctrl tuşu yerine Alt tuşuna basılır...

    †  2'lik ara:      Alt  2 

   …  4'lük ara:     Alt  4

   „  8'lik ara:      Alt  8

   ƒ  16'lık ara:    Alt  7 

   ‚  32'lik ara:    Alt  5 

 

   Š  Noktalı 4'lük ara:   Alt X ,  4

   ‰  Noktalı 8'lik ara:     Alt X ,  8

   ˆ  Noktalı 16'lık ara:   Alt X ,  7

 

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına