Hamparsumda kullanılan notalar *)

İleri          Geri          Başa dön            Giriş sayfasına

 

                     Do     Re       Mi    Fa#    Sol    La       Si-

1. oktav

 

2. oktav

 

3. oktav

 

4. oktav

      ğñ˜‘ ¡°±

ÀÁĞÑàáò󒓢£²³

ÂÃÒÓâãôõ”•¤¥´µ

ÄÅÔÕäåö÷–

 

 

Yazmak için kullanılacak tuşlar

Hamparsum ana dizisi, yani üzerinde (yukarda) tilde (~) işareti bulunmayan notalar (Do, Re, Mi, Fa#, Sol, La, Si-)   için   D  R  M  F  S  L  T   tuşları kullanılır. Bu tuşlar her seferinde

1.      oktav için  Alt ve Ctrl tuşuyla,

2.      oktav için  Alt tuşuyla,

3.      oktav için  Ctrl tuşuyla

4.      oktav için  Ctrl ve Shift (büyük harfler için yukarı-) tuşuyla

birlikte (aynı anda basılarak) kullanılır.

Hamparsum sistemine göre arızalı sayılan, yani üzerinde (yukarda) tilde (~) işareti bulunan  notalarda ise daha önce belirtilen Alt / Ctrl / Shift  tuşları ile birlikte önce  X  tuşuna, sonra ilgili (bir önceki) ana dizi notasının tuşuna basılır.

Aşağıda tüm notalar ve tuşları tek tek belirtilmiştir:

ğ Kaba Irak  = Çok pes fa bakiyye diyez:           Alt  Ctrl  F

 

ñ Kaba Geveşt = Çok pes fa küç. müc. diyez:    Alt  Ctrl  X ,  F

 

˜ Kaba Rast = Çok pes sol:                                Alt  Ctrl  S

 

‘ Kaba Zirgüle = Çok pes sol diyez:                  Alt  Ctrl  X ,  S

 

  Kaba Dügâh = Çok pes la:                               Alt  Ctrl  L

 

¡ Kaba Kürdî =   Çok pes la diyez:                    Alt  Ctrl  X ,  L

 

° Kaba Segâh = Çok pes si koma bemol:            Alt  Ctrl  T

 

± Kaba Bûselik = Çok pes si natürel:                 Alt  Ctrl  X ,  T

 

İleri          Geri          Başa dön            Giriş sayfasına

 *) Hamparsum işaretlerini görebilmek için sistemi kurmuş olmak gerekir. Bk.: Kurma.