LİMONCİYAN, HAMPARSUM  (1768/1839)

Beste ve derin incelemeleriyle tanınan sanatçı İstanbul'da doğmuştur. Hamparsum Efendi'nin en dikkate değer özelliği Türk Musikisi ile Batı musikisini bilgi olarak aynı eşitlikle şahsında toplamasıdır. Gregoriyen Ermeni kiliselerinde koro ve ilahi dersleri verirken, Beşiktaş Mevlevihanesi'nde Dede Efendi'den Türk Musikisi öğrenimi görmüştür. Bu arada en mühim hizmetlerinden biri, Abdulbaki Nasır Dede'nin nota yerine kullandığı işaretlerin yetersizliğini görerek yeni bir nota bulmasıdır.Bu buluşuyla Dede Efendi'nin takdirini kazanan Limonciyan Efendi, kendi adıyla (Hamparsum Notası) diye anılan bu notasıyla birçok bestesinin kaybolmasının önüne geçmiş ve böylece musikimize paha biçilmez bir hizmette bulunmuştur. Bu nota Donizetti Paşa'nın gelip batı musikisi notasını tanıtıncaya kadar kullanılmıştır. Hamparum Efendi'nin kilise ilahilerinden başka çeşitli makamlarda bestelediği şarkıları da vardır. İstanbul'da vefat etmiştir.

                                                               Giriş sayfasına  

Resim Ali Söylemezoğlu tarafından sağlanmıştır. Kaynak: "Istanbul. The Colours of Music",Boyut Yayincilik ve Ticaret Anonim A. S. Istanbul, S. 19.