Krdli-Hicazkr Şarkı:

Bağa girdim kamışa

Usul: Sofyan Hnende Manol Aga

hey hey- ba ğa gir dim ka

şa- su ne yap sın yan şa

(saz...)

mevlm sa bır lar ver

sin ya rin den ay rıl

şa mevlam sa bır lar ver

sin ya rin den ay rıl şa

 

Aranağme:

Gfte rnekler listesine Giriş sayfasına