Rast maye nefes

Dyek Gfte: Fuzl

be n can dan u san dr d

ce fa dan yr u san maz m

fe lek ler yan d a hm dan

mu ra dm em i yan maz m

 

 


Ben candn usandrd,

Cefdan yr usanmaz m?

Felekler yand hmdan,

Murdm em'i yanmaz m?

 

Kam bmrna cnn

Dev-y derd eder ihsn.

Niin klmaz ban dermn,

Ben bmr' sanmaz m?

 

eb-i hicrn yanar cnm,

Dker kan eb-i girynm,

Uyrr halk efganm,

Kar bahtm uyanmaz m?

. . .

Fuzl rind-i eyddr,

Heme halka rsvadr.

Sorun kim, bu ne sevddr,

Bu sevddan usanmaz m?

 


rnekler listesine Giri sayfasna