Rast Nefes*)

Dyek Ali Baba

can a li ca nan a li can da ca na

nm a li can a li ca nan a li

can da ca na nm a li a le min m

u bi zim

mi di sin ha c bek ta ve li

ma n mz bir ma na ben ze mez

a le min m mi di sin ha c bek ta

u bi zim ma n mz bir ma na

ve li kor ka rm sen den y a li

ben ze mez

kor ka rm sen den y a li kor ka rm ol ku

lun dan kim kork maz sen den y a li (SON)

biz bir a yet o ku ruz

hi kur a na ben ze mez

 

rnekler listesine Giri sayfasna*) Rauf Yekta ve Zekizade Ahmet Bey'lerin 'Trk Musikisi Klasiklerinden lhler' adl derlemelerinden