Salt-ı mm

Devr-i Salt*) Buhrzde Mustafa Itr Efendi

Al la hm me sal li l sey yi di na Mu ham me di nin ne bi yil

m miy yi ve l li h ve sah bi h ve sel lim

 

 

 

*) Merhum Neyzen Sleyman Erguner'e gre

 

rnekler listesine Giriş sayfasına