Güfte

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına

 

Satırbaşı tuşlaması (Ctrl  Alt  Return) verildiğı zaman her seferinde bir önceki satırın altında güfte için bir boş satırlık yer rezerve edilir ve otomatikman  Times New Roman / 12 pt / italik   olarak formatlanır. Güfte yazmak gerekiyorsa, buraya yazılabilir. Tabii ki istenirse bu satırın fontu ve formatı da  değiştirilebilir.

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına