"Satırbaşı", "Kelime arası" ve "Sil" tuşlamaları

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına

 

Her nota satırı, Word'ün 3 metin satırına karşılık gelir:

1.     değer işaretleri için bir satır,

2.     asıl notalara bir satır,

3.     güfte yazılması ihtimali için rezerve edilen bir satır.

Bu nedenle Hamparsum notalarını yazarken bu her üç satırı da içeren özel bir
satırbaşı  tuşlaması kullanılır.   Özellikle nota yazmaya başlamadan önce  bu tuşlama mutlaka bir kez kullanılmalıdır:

 

Satırbaşı:                                   Ctrl  Alt  Return (Satırbaşı tuşu)

 

Silerken de hem notayı, hem de değer satırında bu notanın üzerindeki işareti (ya da boşluğu - kelime arasını) silmek gerekir. Bunun için imleç (cursor) silinecek notanın sağına getirilerek özel bir tuşlama kullanılır:

 

Sil:                                                  Ctrl  Shift  Del (Sil tuşu)

 

Notaları gruplaştırmada kullanılan kelime arası içinse şu tuşlama kullanılır:

 

Kelime arası:                              Ctrl  Space (kelime arası tuşu)

 

İleri         Geri          Başa dön             Giriş sayfasına